Geoportal Szreńsk - mławski - Obszary chronione Szreńsk - mławski

Obszary chronione Szreńsk - mławski

Ochrona przyrody w Szreńsku

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Szreńsku? Sprawdź aktualne statystyki dla Szreńska, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Szreńska

obszar chronionego krajobrazu
  • Zieluńsko-Rzęgnowski: 827.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Baranie Góry: 0.01 ha
rezerwat
  • Dolina Mławki: 149.0 ha
  • Baranie Góry: 0.01 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Doliny Wkry i Mławki: 4579.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Szreńsk

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: