Obszary chronione Terespol - bialski

Ochrona przyrody w gminie Terespol

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Terespol? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Terespol, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Terespol

obszar chronionego krajobrazu
  • Nadbużański Obszar Chronionego Krajobrazu: 6175.0 ha
park krajobrazowy
  • Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu: 2872.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Ostoja Nadbużańska: 1069.0 ha
  • Terespol: 25.0 ha
rezerwat
  • Szwajcaria Podlaska: 24.0 ha
  • Czapli Stóg: 4.8 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Dolina Dolnego Bugu: 1209.0 ha
  • Dolina Środkowego Bugu: 389.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!

Potrzebujesz więcej? Zobacz też:

Nieruchomości Zalesie