Obszary chronione Rokitno - bialski

Ochrona przyrody w Rokitnie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Rokitnie? Sprawdź aktualne statystyki dla Rokitna, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Rokitna

park krajobrazowy
  • Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu: 2537.0 ha
  • Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu - otulina: 1869.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Ostoja Nadbużańska: 1363.0 ha
użytek ekologiczny
  • : 0.76 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Dolina Dolnego Bugu: 1411.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Rokitno

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: