Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Tomaszów Lubelski - tomaszowski

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Tomaszów Lubelski

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w gminie Tomaszów Lubelski i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w gminie Tomaszów Lubelski, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Tomaszów Lubelski

Sprawdź MPZP Tomaszów Lubelski dla dowolnej działki w gminie Tomaszów Lubelski. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr XLII/357/2022 Rady Gminy Tomaszów Lubelski z dnia 23 września 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Tomaszów Lubelski w części obrębów geodezyjnych Sabaudia oraz Wieprzowe Jezioro
  Numer uchwały: XLII/357/2022
  Data uchwalenia: 2022-09-23
 • Uchwała nr XXXII/280/2021 Rady Gminy Tomaszów Lubelski z dnia 29 października 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w południowo – wschodniej części miejscowości Majdan Górny na obszarze Gminy Tomaszów Lubelski
  Numer uchwały: XXXII/280/2021
  Data uchwalenia: 2021-10-29
 • Uchwała nr XXVII/234/2021 Rady Gminy Tomaszów Lubelski z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów obiektów produkcyjnych i usługowych w obrębie miejscowości Łaszczówka – Kolonia
  Numer uchwały: XXVII/234/2021
  Data uchwalenia: 2021-04-30
 • Uchwała nr XXVII/233/2021 Rady Gminy Tomaszów Lubelski z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla odcinka trasy napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 kV relacji GPZ Tomaszów Południe − GPZ Lubaczów
  Numer uchwały: XXVII/233/2021
  Data uchwalenia: 2021-04-30
 • Uchwała nr XVII/154/2020 Rady Gminy Tomaszów Lubelski z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych we wschodniej części miejscowości Przeorsk na obszarze Gminy Tomaszów Lubelski
  Numer uchwały: XVII/154/2020
  Data uchwalenia: 2020-06-26
 • Uchwała nr XI/92/2019 Rady Gminy Tomaszów Lubelski z dnia 25 października 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w centralnej części miejscowości Ruda Wołoska na obszarze Gminy Tomaszów Lubelski
  Numer uchwały: XI/92/2019
  Data uchwalenia: 2019-10-25

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: