Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Tomaszów Mazowiecki - tomaszowski

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Tomaszów Mazowiecki

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w gminie Tomaszów Mazowiecki i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w gminie Tomaszów Mazowiecki, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Tomaszów Mazowiecki

Sprawdź MPZP Tomaszów Mazowiecki dla dowolnej działki w gminie Tomaszów Mazowiecki. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr LIV/346/22 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Ciebłowice Duże w gminie Tomaszów Mazowiecki
  Numer uchwały: LIV/346/22
  Data uchwalenia: 2022-04-27
 • Uchwała nr XLVII/288/21 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 29 października 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego "Smardzewice - Unewel - I" położonego w granicach administracyjnych gminy Tomaszów Mazowiecki
  Numer uchwały: XLVII/288/21
  Data uchwalenia: 2021-10-29
 • Uchwała nr XLVII/287/21 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 29 października 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych we wsiach: Świńsko, Łagiewniki i Kwiatkówka w gminie Tomaszów Mazowiecki
  Numer uchwały: XLVII/287/21
  Data uchwalenia: 2021-10-29
 • Uchwała nr XLII/264/21 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych we wsiach: Łazisko i Niebrów w gminie Tomaszów Mazowiecki
  Numer uchwały: XLII/264/21
  Data uchwalenia: 2021-07-06
 • Uchwała nr XXXIV/199/20 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno – wschodniej części wsi Łazisko w gminie Tomaszów Mazowiecki
  Numer uchwały: XXXIV/199/20
  Data uchwalenia: 2020-12-17
 • Uchwała nr XXXI/172/20 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 30 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych we wsiach: Godaszewice i Chorzęcin w gminie Tomaszów Mazowiecki
  Numer uchwały: XXXI/172/20
  Data uchwalenia: 2020-09-30

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: