Obszary chronione Tryńcza - przeworski

Ochrona przyrody w Tryńczy

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Tryńczy? Sprawdź aktualne statystyki dla Tryńczy, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Tryńczy

obszar chronionego krajobrazu
  • Sieniawski Obszar Chronionego Krajobrazu: 2529.0 ha
  • Zmysłowski Obszar Chronionego Krajobrazu: 0.1 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Dolina Dolnego Sanu: 58.0 ha
  • Starodub w Pełkiniach: 56.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: