Geoportal Kobylnica - słupski - Obszary chronione Kobylnica - słupski

Obszary chronione Kobylnica - słupski

Ochrona przyrody w Kobylnicy

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Kobylnicy? Sprawdź aktualne statystyki dla Kobylnicy, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Kobylnicy

park krajobrazowy
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi: 4593.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Dolina Słupi: 723.0 ha
 • Dolina Wieprzy i Studnicy: 239.0 ha
użytek ekologiczny
 • Starorzecze przy ujścu Kwaczej: 29.0 ha
 • : 16.0 ha
 • : 10.0 ha
 • : 4.4 ha
 • : 3.2 ha
 • : 2.2 ha
 • : 1.7 ha
 • : 1.7 ha
 • : 1.5 ha
 • : 1.3 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Dolina Słupi: 4585.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Kobylnica

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: