Geoportal Trzebieszów - łukowski - Obszary chronione Trzebieszów - łukowski

Obszary chronione Trzebieszów - łukowski

Ochrona przyrody w Trzebieszowie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Trzebieszowie? Sprawdź aktualne statystyki dla Trzebieszowa, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Trzebieszowa

obszar chronionego krajobrazu
  • Radzyński Obszar Chronionego Krajobrazu: 1081.0 ha
użytek ekologiczny
  • : 0.03 ha
rezerwat
  • Kania: 29.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Trzebieszów

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: