Geoportal Łuków - Obszary chronione Łuków

Obszary chronione Łuków

Ochrona przyrody w Łukowie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Łukowie? Sprawdź aktualne statystyki dla Łukowa, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Łukowa

obszar chronionego krajobrazu
  • Łukowski Obszar Chronionego Krajobrazu: 260.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Lasy Łukowskie: 135.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Trzebieszów, Ochrona przyrody Stanin, Ochrona przyrody Łuków
Przejdź na nowy: Geoportal Łuków

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: