Geoportal Uchanie - hrubieszowski - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Uchanie - hrubieszowski

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Uchanie - hrubieszowski

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Uchanie

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w Uchaniach i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w Uchaniach, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Uchanie

Sprawdź MPZP Uchanie dla dowolnej działki w Uchaniach. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr XXXII/203/2018 Rady Gminy Uchanie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów gminy Uchanie w korytarzu lokalizacji ropociągu – część II
  Numer uchwały: XXXII/203/2018
  Data uchwalenia: 2018-09-26
 • Uchwała nr XXV/150/2017 Rady Gminy Uchanie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów gminy Uchanie w korytarzu lokalizacji ropociągu( Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie informuje, że Wojewoda Lubelski rozstrzygnięciem nadzorczym Nr PN-II.4131.448.2017 z dnia 22 grudnia 2017 r. stwierdził nieważność w części w/w uchwały )
  Numer uchwały: XXV/150/2017
  Data uchwalenia: 2017-11-22
 • UCHWAŁA Nr VI/30/07 RADY GMINY UCHANIE z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów do zalesienia
  Numer uchwały: VI/30/07
  Data uchwalenia: 2007-04-30
 • UCHWAŁA Nr XXII/168/02 RADY GMINY UCHANIE z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Uchanie.
  Numer uchwały: XXII/168/02
  Data uchwalenia: 2002-03-20
 • UCHWAŁA Nr XVI/132/01 RADY GMINY W UCHANIACH z dnia 10 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Uchanie.
  Numer uchwały: XVI/132/01
  Data uchwalenia: 2001-04-10

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Przejdź na nowy: Geoportal Uchanie

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: