Obszary chronione Ujsoły - żywiecki

Ochrona przyrody w Ujsołach

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Ujsołach? Sprawdź aktualne statystyki dla Ujsoł, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Ujsoł

park krajobrazowy
  • Żywiecki Park Krajobrazowy: 10500.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Beskid Żywiecki: 10283.0 ha
użytek ekologiczny
  • Stawek w Złatnej: 0.04 ha
rezerwat
  • Oszast: 45.0 ha
  • Muńcoł: 45.0 ha
  • Lipowska: 28.0 ha
  • Dziobaki: 13.0 ha
  • Pod Rysianką:
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Beskid Żywiecki: 10283.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Ujsoły

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: