Geoportal Jeleśnia - żywiecki - Obszary chronione Jeleśnia - żywiecki

Obszary chronione Jeleśnia - żywiecki

Ochrona przyrody w Jeleśni

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Jeleśni? Sprawdź aktualne statystyki dla Jeleśni, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Jeleśni

park krajobrazowy
  • Żywiecki Park Krajobrazowy: 7708.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Beskid Żywiecki: 7465.0 ha
użytek ekologiczny
  • Hala Miziowa: 5.1 ha
  • Hala Cebulowa: 3.2 ha
  • Hala Kamieniańska: 1.8 ha
rezerwat
  • Pilsko: 105.0 ha
  • Romanka: 64.0 ha
  • Pod Rysianką: 27.0 ha
  • Lipowska: 0.01 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Beskid Żywiecki: 7297.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Jeleśnia

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: