Geoportal Uście Gorlickie - gorlicki - Obszary chronione Uście Gorlickie - gorlicki

Obszary chronione Uście Gorlickie - gorlicki

Ochrona przyrody w Uściu Gorlickiym

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Uściu Gorlickiym? Sprawdź aktualne statystyki dla Uścia Gorlickiego, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Uścia Gorlickiego

obszar chronionego krajobrazu
  • Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu: 28758.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego: 1538.0 ha
  • Biała Tarnowska: 85.0 ha
  • Ostoja Popradzka: 0.35 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Beskid Niski: 28629.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Uście Gorlickie

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: