Obszary chronione Dębowiec - jasielski

Ochrona przyrody w Dębowcu

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Dębowcu? Sprawdź aktualne statystyki dla Dębowca, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Dębowca

obszar chronionego krajobrazu
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego: 523.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Ostoja Magurska: 1896.0 ha
  • Bednarka: 233.0 ha
  • Wisłoka z dopływami: 217.0 ha
  • Józefów - Wola Dębowiecka: 42.0 ha
park narodowy
  • Magurski Park Narodowy: 1675.0 ha
  • Magurski Park Narodowy - otulina: 529.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Beskid Niski: 1933.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Dębowiec

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: