Geoportal Waganiec - aleksandrowski - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Waganiec - aleksandrowski

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Waganiec - aleksandrowski

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Waganiec

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w Wagańcu i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w Wagańcu, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Waganiec

Sprawdź MPZP Waganiec dla dowolnej działki w Wagańcu. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

  • Uchwała nr XVI-96/2000 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 sierpnai 2000 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów wielofunkcyjnych i budownictwa mieszkaniowego we wsiach: Zbrachlin Nowy, Wójtówka, Zbrachlin Wieś i Michalin w gminie Waganiec oznaczone kolejno numerami od Nr 1 do Nr 5.
    Numer uchwały: XVI/96/2000
    Data uchwalenia: 2000-08-30
  • Uchwała nr XVI-97/2000 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 sierpnia 2000 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu na działce Nr 20/4 we wsi Zbrachlin Stary pod inwestycje wielofunkcyjne w gminie Waganiec.
    Numer uchwały: XVI/97/2000
    Data uchwalenia: 2000-08-30

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Przejdź na nowy: Geoportal Waganiec

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: