Geoportal Wieliczki - olecki - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Wieliczki - olecki

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Wieliczki - olecki

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Wieliczki

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w Wieliczkach i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w Wieliczkach, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Wieliczki

Sprawdź MPZP Wieliczki dla dowolnej działki w Wieliczkach. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr XXVIII/198/2013 Rady Gminy Wieliczki z dnia 7 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej, napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV  Ełk – granica RP na terenie gminy Wieliczki
  Numer uchwały: XXVIII/198/2013
  Data uchwalenia: 2013-06-07
 • UCHWAŁA Nr XII/77/08 Rady Gminy Wieliczki z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wieliczki.
  Numer uchwały: XII/77/08
  Data uchwalenia: 2008-03-19
 • UCHWAŁA Nr VIII/35/03 Rady Gminy Wieliczki z dnia 30 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wieliczki.
  Numer uchwały: VIII/35/03
  Data uchwalenia: 2003-10-30
 • UCHWAŁA Nr XXVI/143/02 Rady Gminy w Wieliczkach z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie jeziora Olecko Małe
  Numer uchwały: XXVI/143/02
  Data uchwalenia: 2002-02-22
 • UCHWAŁA Nr XXVI/141/02 Rady Gminy w Wieliczkach z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Terenów Aktywności Gospodarczej w Wieliczkach
  Numer uchwały: XXVI/141/02
  Data uchwalenia: 2002-02-22
 • UCHWAŁA Nr XXVI/144/02 Rady Gminy w Wieliczkach z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kleszczewo w gminie Wieliczki
  Numer uchwały: XXVI/144/02
  Data uchwalenia: 2002-02-22

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Przejdź na nowy: Geoportal Wieliczki

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: