Geoportal Frysztak - strzyżowski - Obszary chronione Frysztak - strzyżowski

Obszary chronione Frysztak - strzyżowski

Ochrona przyrody w Frysztaku

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Frysztaku? Sprawdź aktualne statystyki dla Frysztaka, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Frysztaka

obszar chronionego krajobrazu
  • Czarnorzecki Obszar Chronionego Krajobrazu: 0.04 ha
park krajobrazowy
  • Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy - otulina: 4596.0 ha
  • Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy: 4466.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Klonówka: 86.0 ha
  • Wisłok Środkowy z Dopływami: 30.0 ha
rezerwat
  • Herby - otulina: 156.0 ha
  • Góra Chełm: 93.0 ha
  • Herby: 11.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Frysztak

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: