Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Wielowieś - gliwicki

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Wielowieś

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w Wielowsi i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w Wielowsi, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Wielowieś

Sprawdź MPZP Wielowieś dla dowolnej działki w Wielowsi. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr X/82/2019 Rady Gminy Wielowieś z dnia 7 października 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielowieś uchwalonego uchwałą Rady Gminy Wielowieś Nr VII-46/2003 z dnia 26 czerwca 2003 r. z późn. zm.
  Numer uchwały: X/82/2019
  Data uchwalenia: 2019-10-07
 • Uchwała nr XXVIII/279/2013 Rady Gminy Wielowieś z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych i rozwojowych wsi Wielowieś uchwalonego uchwałą Rady Gminy Wielowieś Nr XXV-133/2001 z dnia 6 lipca 2001 r. z późn. zm.
  Numer uchwały: XXVIII/279/2013
  Data uchwalenia: 2013-11-14
 • Uchwała nr XXVIII/278/2013 Rady Gminy Wielowieś z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych i rozwojowych sołectwa Świbie uchwalonego uchwałą Rady Gminy Wielowieś Nr XXXVI/208/2002 z dnia 8 października 2002 r. z późn. zm.
  Numer uchwały: XXVIII/278/2013
  Data uchwalenia: 2013-11-14
 • Uchwała nr XXVIII/280/2013 Rady Gminy Wielowieś z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielowieś uchwalonego uchwałą Rady Gminy Wielowieś Nr VII-46/2003 z dnia 26 czerwca 2003 r. z późn. zm.
  Numer uchwały: XXVIII/280/2013
  Data uchwalenia: 2013-11-14
 • Uchwała nr XXVIII/277/2013 Rady Gminy Wielowieś z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych i rozwojowych sołectw Borowiany-Raduń uchwalonego uchwałą Rady Gminy Wielowieś Nr XXXVI/201/2002 z dnia 8 października 2002r. z późn. zm.
  Numer uchwały: XXVIII/277/2013
  Data uchwalenia: 2013-11-14
 • Uchwała nr XXIII/225/2013 Rady Gminy Wielowieś z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych i rozwojowych Radonia uchwalonego uchwałą Rady Gminy Wielowieś Nr XXXVI/206/2002 z dnia 8 października 2002r.
  Numer uchwały: XXIII/225/2013
  Data uchwalenia: 2013-04-25

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Przejdź na nowy: Geoportal Wielowieś

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: