Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Toszek - Toszek

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Toszek

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w gminie Toszek i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w gminie Toszek, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Toszek

Sprawdź MPZP Toszek dla dowolnej działki w gminie Toszek. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr XLV/550/2022 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Toszek dla terenów położonych w Toszku, Paczynie, Pniowie i Ciochowicach
  Numer uchwały: XLV/550/2022
  Data uchwalenia: 2022-08-24
 • Uchwała nr XV/242/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Toszek dla terenów położonych w sołectwach Boguszyce, Ciochowice, Kotliszowice, Kotulin, Ligota Toszecka, Paczyna, Paczynka, Pisarzowice, Płużniczka, Pniów, Sarnów, Wilkowiczki oraz w mieście Toszek
  Numer uchwały: XV/242/2019
  Data uchwalenia: 2019-12-18
 • Uchwała nr X/111/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Toszek dla terenów obwodnicy miasta Toszek
  Numer uchwały: X/111/2019
  Data uchwalenia: 2019-07-04
 • Uchwała nr X/110/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Toszek dla terenów położonych w sołectwach Boguszyce, Ciochowice, Kotliszowice, Kotulin, Ligota Toszecka, Paczyna, Paczynka, Pisarzowice, Płużniczka, Pniów, Sarnów, Wilkowiczki oraz w mieście Toszek
  Numer uchwały: X/110/2019
  Data uchwalenia: 2019-07-04
 • Uchwała nr IX/107/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Toszek dla terenów zainwestowanych i rozwojowych miasta Toszek
  Numer uchwały: IX/107/2019
  Data uchwalenia: 2019-06-26
 • Uchwała nr IX/105/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Toszek dla terenu położonego w sołectwie Pniów
  Numer uchwały: IX/105/2019
  Data uchwalenia: 2019-06-26

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Sprawdź MPZP w gminie:

MPZP Wielowieś, MPZP Rudziniec
Przejdź na nowy: Geoportal Toszek

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: