Geoportal Wiślica - buski - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Wiślica - buski

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Wiślica - buski

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Wiślica

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w Wiślicy i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w Wiślicy, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Wiślica

Sprawdź MPZP Wiślica dla dowolnej działki w Wiślicy. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

  • UCHWAŁA Nr XXI/141/2001 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 14 marca 2001 r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Wiślica, dotyczącej sołectwa Szczytniki.
    Numer uchwały: XXI/141/2001
    Data uchwalenia: 2001-03-14

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Przejdź na nowy: Geoportal Wiślica

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: