Geoportal Włodawa - włodawski - Obszary chronione Włodawa - włodawski

Obszary chronione Włodawa - włodawski

Ochrona przyrody w gminie Włodawa

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Włodawa? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Włodawa, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Włodawa

obszar chronionego krajobrazu
 • Poleski Obszar Chronionego Krajobrazu: 6579.0 ha
park krajobrazowy
 • Sobiborski Park Krajobrazowy: 6743.0 ha
 • Sobiborski Park Krajobrazowy - otulina: 4194.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Lasy Sobiborskie: 3511.0 ha
 • Poleska Dolina Bugu:
użytek ekologiczny
 • "Luta": 78.0 ha
 • "Żłobek": 67.0 ha
 • "Dolina rzeki Tarasienki": 65.0 ha
 • "Jeziora Brudno-Płotycze": 36.0 ha
 • "Skarpa nadbużańska": 33.0 ha
 • "Jezioro Orchowe": 29.0 ha
 • "Dolina rzeki Krzemianki": 23.0 ha
 • "Magazyn": 15.0 ha
 • "Adamki": 6.0 ha
 • "Uroczysko Dekowina": 3.1 ha
rezerwat
 • Żółwiowe Błota: 652.0 ha
 • Trzy Jeziora: 110.0 ha
 • Jezioro Orchowe: 60.0 ha
 • Magazyn: 52.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Dolina Środkowego Bugu: 3581.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Włodawa

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: