Geoportal Stary Brus - włodawski - Obszary chronione Stary Brus - włodawski

Obszary chronione Stary Brus - włodawski

Ochrona przyrody w Starym Brusie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Starym Brusie? Sprawdź aktualne statystyki dla Starego Brusa, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Starego Brusa

obszar chronionego krajobrazu
  • Poleski Obszar Chronionego Krajobrazu: 4527.0 ha
park krajobrazowy
  • Poleski Park Krajobrazowy - otulina: 1216.0 ha
  • Poleski Park Krajobrazowy: 898.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Ostoja Poleska: 478.0 ha
  • Krowie Bagno: 273.0 ha
użytek ekologiczny
  • "Kołacze": 77.0 ha
  • "Bankowizna": 29.0 ha
  • "Dolina rzeki Włodawki II": 14.0 ha
park narodowy
  • Poleski Park Narodowy: 481.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Polesie: 2574.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Stary Brus

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: