Geoportal Wyryki - Obszary chronione Wyryki

Obszary chronione Wyryki

Ochrona przyrody w Wyrykach

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Wyrykach? Sprawdź aktualne statystyki dla Wyryk, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Wyryk

obszar chronionego krajobrazu
  • Poleski Obszar Chronionego Krajobrazu: 260.0 ha
użytek ekologiczny
  • "Kaplonosy": 24.0 ha
  • "Bankowizna": 11.0 ha
  • "Bagno Niedźwiedź": 11.0 ha
  • "Suchawa": 9.5 ha
  • "Dolina rzeki Włodawki I': 5.9 ha
  • "Adampol": 4.2 ha
  • "Dolina rzeki Włodawki II": 1.8 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Uroczysko Mosty-Zahajki: 3050.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Wyryki

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: