Obszary chronione Włodowice - zawierciański

Ochrona przyrody w Włodowicach

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Włodowicach? Sprawdź aktualne statystyki dla Włodowic, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Włodowic

park krajobrazowy
  • Park Krajobrazowy Orlich Gniazd: 3049.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Ostoja Kroczycka: 206.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Włodowice

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: