Obszary chronione Myszków

Ochrona przyrody w Myszkowie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Myszkowie? Sprawdź aktualne statystyki dla Myszkowa, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Myszkowa

użytek ekologiczny
  • Przygiełka: 3.1 ha
  • Bór Pohulanka: 2.7 ha
  • Olszynka: 1.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Myszków

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: