Obszary chronione Żarki - Żarki

Ochrona przyrody w gminie Żarki

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Żarki? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Żarki, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Żarki

park krajobrazowy
  • Park Krajobrazowy Orlich Gniazd: 6200.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Ostoja Złotopotocka: 181.0 ha
rezerwat
  • Cisy Przybynowskie - otulina: 21.0 ha
  • Cisy Przybynowskie: 7.6 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Włodowice, Ochrona przyrody Myszków, Ochrona przyrody Niegowa
Przejdź na nowy: Geoportal Żarki

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: