Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Wodzierady - łaski

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Wodzierady

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w Wodzieradach i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w Wodzieradach, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Wodzierady

Sprawdź MPZP Wodzierady dla dowolnej działki w Wodzieradach. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr XXII/170/2020 Rady Gminy Wodzierady z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wodzierady dla terenów położonych w miejscowościach Hipolitów, Kiki i Przyrownica
  Numer uchwały: XXII/170/2020
  Data uchwalenia: 2020-11-20
 • Uchwała nr XLII/422/2018 Rady Gminy Wodzierady z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wodzierady dla obrębu geodezyjnego Leśnica
  Numer uchwały: XLII/422/2018
  Data uchwalenia: 2018-10-18
 • Uchwała nr XXXIV/357/2018 Rady Gminy Wodzierady z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wodzierady dla obrębu geodezyjnego Kwiatkowice
  Numer uchwały: XXXIV/357/2018
  Data uchwalenia: 2018-01-29
 • Uchwała nr XII/111/2012 Rady Gminy Wodzierady z dnia 18 stycznia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewidencyjnych 301/1, 301/3, 301/4, 301/6, 301/8, 301/9, 301/10, 291/2 położonych w miejscowości Wodzierady
  Numer uchwały: XII/111/2012
  Data uchwalenia: 2012-01-18
 • Uchwała nr X/91/2011 Rady Gminy Wodzierady z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 277/4, 273/3, 283/16, 283/8, 283/11, 283/15, 279 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i letniskową
  Numer uchwały: X/91/2011
  Data uchwalenia: 2011-11-10
 • UCHWAŁA Nr VII/44/2007 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wodzierady dla części terenów wsi Kwiatkowice.
  Numer uchwały: VII/44/2007
  Data uchwalenia: 2007-06-28

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Przejdź na nowy: Geoportal Wodzierady

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: