Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Wolanów - radomski

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Wolanów

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w Wolanowie i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w Wolanowie, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Wolanów

Sprawdź MPZP Wolanów dla dowolnej działki w Wolanowie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr XXXVIII/264/2021 Rady Gminy Wolanów z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów mieszkalnictwa i usług w sołectwie Sławno
  Numer uchwały: XXXVIII/264/2021
  Data uchwalenia: 2021-11-29
 • Uchwała nr XXXI/210/2021 Rady Gminy Wolanów z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów mieszkalnictwa w sołectwie Wolanów
  Numer uchwały: XXXI/210/2021
  Data uchwalenia: 2021-03-29
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części gminy Wolanów z dn. 2009-10-29
  Numer uchwały: XLIV/144/09
  Data uchwalenia: 2009-10-29
 • UCHWAŁA Nr XXXIII/211/2002 RADY GMINY W WOLANOWIE z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Wolanów.
  Numer uchwały: XXXIII/211/02
  Data uchwalenia: 2002-06-28
 • UCHWAŁA Nr XXXIII/210/2002 RADY GMINY W WOLANOWIE z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectw Wolanów oraz Kolonia Wolanów.
  Numer uchwały: XXXIII/210/02
  Data uchwalenia: 2002-06-28
 • UCHWAŁA Nr XXXIII/212/2002 RADY GMINY W WOLANOWIE z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Mniszek.
  Numer uchwały: XXXIII/212/02
  Data uchwalenia: 2002-06-28

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Przejdź na nowy: Geoportal Wolanów

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: