Geoportal Zakrzew - radomski - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Zakrzew - radomski

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Zakrzew - radomski

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Zakrzew

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w Zakrzewie i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w Zakrzewie, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Zakrzew

Sprawdź MPZP Zakrzew dla dowolnej działki w Zakrzewie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr XXIII/204/2020 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obrębu geodezyjnego Jaszowice, w gminie Zakrzew, powiat radomski, woj. mazowieckie - etap I
  Numer uchwały: XXIII/204/2020
  Data uchwalenia: 2020-11-05
 • Uchwała nr XX/193/2020 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 385/2 położonej w obrębie 0014 Janiszew w miejscowości Janiszew w gminie Zakrzew, powiat radomski, woj. mazowieckie.
  Numer uchwały: XX/193/2020
  Data uchwalenia: 2020-07-30
 • Uchwała nr XLVI/263/2014 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działki nr ewid. gruntu 319, położonej w obrębie gruntów Milejowice, w miejscowości Milejowice w gminie Zakrzew, powiat radomski, województwo mazowieckie.
  Numer uchwały: XLVI/263/2014
  Data uchwalenia: 2014-03-28
 • UCHWAŁA Nr XII/101/2003 RADY GMINY W ZAKRZEWIE z dnia 14 października 2003 r. w sprawie uchwalenia częściowej zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Zakrzew obejmującej obszar o powierzchni 1.9756 ha w granicy działki nr ewid. 199/1w sołectwie Wacyn.
  Numer uchwały: XII/101/2003
  Data uchwalenia: 2003-10-14
 • UCHWAŁA Nr IX/75/2003 RADY GMINY W ZAKRZEWIE z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze położonym w sołectwie Nieczatów gm. Zakrzew.
  Numer uchwały: IX/75/2003
  Data uchwalenia: 2003-06-18
 • UCHWAŁA Nr IX/76/2003 RADY GMINY W ZAKRZEWIE z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działek nr geod. 200/2 i 200/3 położonych w sołectwie Wacyn gm. Zakrzew.
  Numer uchwały: IX/76/2003
  Data uchwalenia: 2003-06-18

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Przejdź na nowy: Geoportal Zakrzew

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: