Obszary chronione Zabór - zielonogórski

Ochrona przyrody w Zaborze

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Zaborze? Sprawdź aktualne statystyki dla Zaboru, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Zaboru

obszar chronionego krajobrazu
 • Nowosolska Dolina Odry: 2072.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Kargowskie Zakola Odry: 925.0 ha
 • Nowosolska Dolina Odry: 229.0 ha
użytek ekologiczny
 • ZABORSKIE BAGNA: 11.0 ha
 • Ostoja Ptactwa: 9.3 ha
 • Wielobłota: 8.3 ha
 • Nadodrzańskie Łąki: 2.4 ha
 • Trzęsawisko: 1.3 ha
 • Dąbrowskie Łąki: 1.3 ha
 • TARNAWA: 0.92 ha
 • OSTOJA: 0.82 ha
 • Trzęślica: 0.72 ha
 • Łąki: 0.66 ha
 • Uroczysko: 0.65 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Dolina Środkowej Odry: 1154.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: