Geoportal Otyń - nowosolski - Obszary chronione Otyń - nowosolski

Obszary chronione Otyń - nowosolski

Ochrona przyrody w Otyniu

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Otyniu? Sprawdź aktualne statystyki dla Otynia, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Otynia

obszar chronionego krajobrazu
 • Dolina Śląskiej Ochli: 2287.0 ha
 • Nowosolska Dolina Odry: 960.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Nowosolska Dolina Odry: 817.0 ha
 • Otyń: 0.11 ha
użytek ekologiczny
 • KIESZEŃ ODRY: 5.3 ha
 • TORFY: 4.8 ha
 • Żurawie Bagno: 3.3 ha
 • ŁĘGI: 3.1 ha
 • MOKRADŁA: 2.1 ha
 • ROZLEWISKO: 0.99 ha
rezerwat
 • Bażantarnia: 18.0 ha
 • Bukowa Góra: 11.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Dolina Środkowej Odry: 817.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Otyń

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: