Obszary chronione Zławieś Wielka - toruński

Ochrona przyrody w Złejwsi Wielkiej

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Złejwsi Wielkiej? Sprawdź aktualne statystyki dla Złejwsi Wielkiej, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Złejwsi Wielkiej

obszar chronionego krajobrazu
 • Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej: 7383.0 ha
park krajobrazowy
 • Nadwiślański Park Krajobrazowy: 15.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Dybowska Dolina Wisły: 733.0 ha
 • Solecka Dolina Wisły: 231.0 ha
użytek ekologiczny
 • : 3.4 ha
 • : 2.7 ha
 • : 1.8 ha
 • : 1.2 ha
 • : 0.91 ha
 • : 0.84 ha
 • : 0.69 ha
 • : 0.68 ha
 • : 0.65 ha
 • : 0.48 ha
 • : 0.43 ha
 • : 0.41 ha
 • : 0.37 ha
 • : 0.36 ha
 • : 0.36 ha
 • : 0.33 ha
 • : 0.18 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Dolina Dolnej Wisły: 1640.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: