Obszary chronione Złotniki Kujawskie - inowrocławski

Ochrona przyrody w Złotnikach Kujawskich

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Złotnikach Kujawskich? Sprawdź aktualne statystyki dla Złotnik Kujawskich, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Złotnik Kujawskich

użytek ekologiczny
 • : 6.3 ha
 • : 4.1 ha
 • : 2.5 ha
 • : 1.3 ha
 • : 0.89 ha
 • : 0.67 ha
 • : 0.58 ha
 • : 0.55 ha
 • : 0.35 ha
 • : 0.18 ha
 • : 0.03 ha
 • :

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: