Obszary chronione Nowa Wieś Wielka - bydgoski

Ochrona przyrody w Nowej Wsi Wielkiej

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Nowej Wsi Wielkiej? Sprawdź aktualne statystyki dla Nowej Wsi Wielkiej, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Nowej Wsi Wielkiej

obszar chronionego krajobrazu
 • Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej część wschodnia i zachodnia: 8534.0 ha
 • Łąki Nadnoteckie: 1162.0 ha
użytek ekologiczny
 • : 26.0 ha
 • : 19.0 ha
 • : 11.0 ha
 • : 10.0 ha
 • : 7.9 ha
 • : 7.5 ha
 • : 5.1 ha
 • : 5.1 ha
 • : 5.0 ha
 • : 4.8 ha
 • : 4.3 ha
 • : 4.2 ha
 • : 4.1 ha
 • : 3.9 ha
 • : 3.8 ha
 • : 3.2 ha
 • : 3.1 ha
 • : 2.8 ha
 • : 2.5 ha
 • : 2.4 ha
 • : 1.9 ha
 • : 1.9 ha
 • : 1.8 ha
 • : 1.8 ha
 • : 1.6 ha
 • : 1.5 ha
 • : 1.5 ha
 • : 1.4 ha
 • : 1.4 ha
 • : 1.4 ha
 • : 1.3 ha
 • : 1.0 ha
 • : 1.0 ha
 • : 0.98 ha
 • : 0.94 ha
 • : 0.93 ha
 • : 0.92 ha
 • : 0.76 ha
 • : 0.76 ha
 • : 0.75 ha
 • : 0.74 ha
 • : 0.73 ha
 • : 0.73 ha
 • : 0.69 ha
 • : 0.69 ha
 • : 0.67 ha
 • : 0.67 ha
 • : 0.67 ha
 • : 0.66 ha
 • : 0.66 ha
 • : 0.65 ha
 • : 0.64 ha
 • Piecki I: 0.59 ha
 • : 0.57 ha
 • : 0.55 ha
 • : 0.54 ha
 • : 0.53 ha
 • : 0.51 ha
 • : 0.49 ha
 • : 0.48 ha
 • : 0.47 ha
 • : 0.4 ha
 • : 0.37 ha
 • : 0.37 ha
 • : 0.37 ha
 • : 0.36 ha
 • : 0.34 ha
 • : 0.33 ha
 • : 0.31 ha
 • : 0.28 ha
 • : 0.28 ha
 • : 0.27 ha
 • : 0.25 ha
 • : 0.17 ha
 • : 0.17 ha
 • : 0.05 ha
 • : 0.03 ha
 • : 0.01 ha
 • :
rezerwat
 • Dziki Ostrów: 75.0 ha
 • Tarkowo: 0.24 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Nowa Wieś Wielka

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: