Obszary chronione Rojewo - inowrocławski

Ochrona przyrody w Rojewie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Rojewie? Sprawdź aktualne statystyki dla Rojewa, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Rojewa

obszar chronionego krajobrazu
 • Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej część wschodnia i zachodnia: 471.0 ha
użytek ekologiczny
 • : 1.9 ha
 • : 1.3 ha
 • "Zawiszyn 201 t": 1.0 ha
 • : 0.54 ha
 • : 0.4 ha
 • : 0.39 ha
 • : 0.39 ha
 • : 0.3 ha
 • : 0.21 ha
 • "Zawiszyn 201 z": 0.19 ha
 • : 0.16 ha
 • "Zawiszyn 189 ox": 0.15 ha
 • : 0.13 ha
 • "Zawiszyn 201 l": 0.09 ha
 • "Zawiszyn 201 m": 0.09 ha
 • "Zawiszyn 204 h": 0.08 ha
 • "Zawiszyn 200 p": 0.07 ha
 • "Zawiszyn 200 d": 0.06 ha
 • "Zawiszyn 201 p": 0.06 ha
 • "Zawiszyn 202 g": 0.04 ha
 • "Zawiszyn 204 i": 0.04 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: