Obszary chronione Żmudź - chełmski

Ochrona przyrody w Żmudzi

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Żmudzi? Sprawdź aktualne statystyki dla Żmudzi, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Żmudzi

obszar chronionego krajobrazu
  • Chełmski Obszar Chronionego Krajobrazu: 3470.0 ha
  • Grabowiecko-Strzelecki Obszar Chronionego Krajobrazu: 47.0 ha
użytek ekologiczny
  • : 142.0 ha
  • : 10.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Żmudź: 44.0 ha
  • Kumów Majoracki:
rezerwat
  • Żmudź: 5.8 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Żmudź

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: