Geoportal Gniewkowo - Gniewkowo - Obszary chronione Gniewkowo - Gniewkowo

Obszary chronione Gniewkowo - Gniewkowo

Ochrona przyrody w gminie Gniewkowo

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Gniewkowo? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Gniewkowo, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Gniewkowo

obszar chronionego krajobrazu
  • Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej część wschodnia i zachodnia: 3948.0 ha
  • Lasów Balczewskich: 617.0 ha
  • Wydmowy na południe od Torunia: 19.0 ha
użytek ekologiczny
  • : 75.0 ha
  • : 8.9 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Rojewo, Ochrona przyrody Inowrocław, Ochrona przyrody Wielka Nieszawka
Przejdź na nowy: Geoportal Gniewkowo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: