Obszary chronione Wielka Nieszawka - toruński

Ochrona przyrody w Wielkiej Nieszawce

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Wielkiej Nieszawce? Sprawdź aktualne statystyki dla Wielkiej Nieszawki, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Wielkiej Nieszawki

obszar chronionego krajobrazu
 • Wydmowy na południe od Torunia: 15638.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Wydmy Kotliny Toruńskiej: 5297.0 ha
 • Nieszawska Dolina Wisły: 500.0 ha
 • Dybowska Dolina Wisły: 397.0 ha
 • Leniec w Chorągiewce: 12.0 ha
użytek ekologiczny
 • : 16.0 ha
 • : 11.0 ha
 • : 6.3 ha
 • : 5.6 ha
 • : 3.1 ha
 • : 2.1 ha
 • : 1.7 ha
 • : 1.6 ha
 • : 1.5 ha
 • : 1.2 ha
 • : 1.2 ha
 • : 1.2 ha
 • : 0.94 ha
 • : 0.94 ha
 • : 0.78 ha
 • : 0.76 ha
 • : 0.76 ha
 • : 0.42 ha
 • : 0.41 ha
 • : 0.38 ha
 • : 0.36 ha
 • : 0.35 ha
 • : 0.15 ha
 • : 0.14 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Dolina Dolnej Wisły: 1011.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Wielka Nieszawka

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: