Geoportal Golub-Dobrzyń - Obszary chronione Golub-Dobrzyń

Obszary chronione Golub-Dobrzyń

Ochrona przyrody w Golubiu-Dobrzyniu

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Golubiu-Dobrzyniu? Sprawdź aktualne statystyki dla Golubia-Dobrzynia, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Golubia-Dobrzynia

obszar chronionego krajobrazu
  • Doliny Drwęcy: 673.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Dolina Drwęcy: 40.0 ha
rezerwat
  • Rzeka Drwęca: 13.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Ciechocin, Ochrona przyrody Golub-Dobrzyń
Przejdź na nowy: Geoportal Golub-Dobrzyń

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: