Obszary chronione Górzno - Górzno - brodnicki

Ochrona przyrody w gminie Górzno

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Górzno? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Górzno, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Górzno

obszar chronionego krajobrazu
 • Doliny Drwęcy: 204.0 ha
park krajobrazowy
 • Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy: 8147.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Ostoja Lidzbarska: 2654.0 ha
użytek ekologiczny
 • : 9.1 ha
 • : 6.4 ha
 • : 6.0 ha
 • : 5.7 ha
 • : 4.8 ha
 • : 4.3 ha
 • : 3.9 ha
 • : 3.2 ha
 • : 2.6 ha
 • : 1.6 ha
 • "Łąka ze storczykami": 1.3 ha
 • : 1.2 ha
 • : 1.1 ha
 • : 1.1 ha
 • : 1.1 ha
 • : 0.99 ha
 • : 0.95 ha
 • : 0.84 ha
 • : 0.74 ha
 • : 0.73 ha
 • : 0.71 ha
 • Rzekotka: 0.68 ha
 • : 0.65 ha
 • : 0.62 ha
 • : 0.6 ha
 • : 0.59 ha
 • : 0.57 ha
 • : 0.56 ha
 • : 0.52 ha
 • : 0.38 ha
 • "Nisza z lilią złotogłów": 0.3 ha
 • : 0.25 ha
rezerwat
 • Szumny Zdrój im. Kazimierza Sulisławskiego: 37.0 ha
 • Jar Brynicy: 27.0 ha
 • Czarny Bryńsk: 13.0 ha
 • Ostrowy nad Brynicą: 2.1 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Bartniczka, Ochrona przyrody Lubowidz
Przejdź na nowy: Geoportal Górzno

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: