Obszary chronione Bartniczka - brodnicki

Ochrona przyrody w Bartniczce

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Bartniczce? Sprawdź aktualne statystyki dla Bartniczki, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Bartniczki

obszar chronionego krajobrazu
 • Doliny Drwęcy: 3078.0 ha
park krajobrazowy
 • Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy: 1539.0 ha
 • Brodnicki Park Krajobrazowy: 2.2 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Ostoja Lidzbarska: 559.0 ha
 • Dolina Drwęcy: 133.0 ha
użytek ekologiczny
 • : 4.9 ha
 • : 3.5 ha
 • : 2.6 ha
 • : 2.1 ha
 • : 0.93 ha
 • : 0.73 ha
rezerwat
 • Rzeka Drwęca: 3.3 ha
 • Jar grądowy Cielęta: 1.7 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Bagienna Dolina Drwęcy: 1461.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Bartniczka

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: