Obszary chronione Lubowidz - żuromiński

Ochrona przyrody w Lubowidzu

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Lubowidzu? Sprawdź aktualne statystyki dla Lubowidza, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Lubowidza

obszar chronionego krajobrazu
  • Międzyrzecze Skrwy i Wkry: 8811.0 ha
  • Zieluńsko-Rzęgnowski: 3312.0 ha
  • Okolice Rybna i Lidzbarka: 660.0 ha
  • Dolina Górnej Wkry: 0.06 ha
park krajobrazowy
  • Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy: 5114.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Ostoja Lidzbarska: 330.0 ha
użytek ekologiczny
  • Bagno Straszewy - użytek 432: 14.0 ha
rezerwat
  • Mszar Płociczno:
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Doliny Wkry i Mławki: 1917.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Lubowidz

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: