Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Gorzów Wielkopolski

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Gorzów Wielkopolski

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w Gorzowie Wielkopolskim i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w Gorzowie Wielkopolskim, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Gorzów Wielkopolski

Sprawdź MPZP Gorzów Wielkopolski dla dowolnej działki w Gorzowie Wielkopolskim. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr LV/957/2022 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 28 września 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego na północ od ulicy Szczecińskiej
  Numer uchwały: LV/957/2022
  Data uchwalenia: 2022-09-28
 • Uchwała nr LIV/935/2022 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Piłsudskiego, ul. Czereśniową, ul. Walczaka i Parkiem Kopernika
  Numer uchwały: LIV/935/2022
  Data uchwalenia: 2022-08-31
 • Uchwała nr LIV/934/2022 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego na południe od ul. Walczaka, pomiędzy ul. Silwanowską i wschodnią granicą miasta
  Numer uchwały: LIV/934/2022
  Data uchwalenia: 2022-08-31
 • Uchwała nr LIV/933/2022 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Koniawską, Kobylogórską i Krótką
  Numer uchwały: LIV/933/2022
  Data uchwalenia: 2022-08-31
 • Uchwała nr LI/911/2022 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego na północ od ulicy Elżbiety Zawackiej
  Numer uchwały: LI/911/2022
  Data uchwalenia: 2022-06-22
 • Uchwała nr XLIX/882/2022 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Czereśniową, Kościuszki, Siedzikówny – Inki i Walczaka
  Numer uchwały: XLIX/882/2022
  Data uchwalenia: 2022-04-27

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: