Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Hrubieszów

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Hrubieszów

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w Hrubieszowie i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w Hrubieszowie, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Hrubieszów

Sprawdź MPZP Hrubieszów dla dowolnej działki w Hrubieszowie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr XXXIV/268/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa „Józefa Piłsudskiego – Wyzwolenia”
  Numer uchwały: XXXIV/268/2021
  Data uchwalenia: 2021-04-29
 • Uchwała nr VIII/74/2019 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa „Zamojska – Michałówka - Teresówka”
  Numer uchwały: VIII/74/2019
  Data uchwalenia: 2019-05-30
 • Uchwała nr V/22/2019 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa „Łany – Kolejowa”
  Numer uchwały: V/22/2019
  Data uchwalenia: 2019-02-26
 • Uchwała nr LIV/408/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa – ul. Wesoła
  Numer uchwały: LIV/408/2018
  Data uchwalenia: 2018-05-30
 • Uchwała nr XLIV/343/2017 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa – „Polna – Basaja” (Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie informuje, że Wojewoda Lubelski rozstrzygnięciem nadzorczym w Lublinie informuje, że Wojewoda Lubelski rozstrzygnięciem nadzorczym Nr PN-II.4131.4212017 z dnia 5 grudnia 2017 r. stwierdził nieważność w części w/w uchwały. )
  Numer uchwały: XLIV/343/2017
  Data uchwalenia: 2017-10-30
 • Uchwała nr XXXIX/273/2017 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa - dot. części terenów położonych przy ul. Armii Krajowej, Gen. Sikorskiego i Grabowieckiej
  Numer uchwały: XXXIX/273/2017
  Data uchwalenia: 2017-03-30

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Przejdź na nowy: Geoportal Hrubieszów

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: