Geoportal Iława - Obszary chronione Iława

Obszary chronione Iława

Ochrona przyrody w Iławie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Iławie? Sprawdź aktualne statystyki dla Iławy, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Iławy

obszar chronionego krajobrazu
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierza Iławskiego - część A i B: 637.0 ha
  • Dolina Dolnej Drwęcy: 50.0 ha
park krajobrazowy
  • Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego: 151.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Ostoja Iławska: 42.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Lasy Iławskie: 151.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Lubawa, Ochrona przyrody Iława
Przejdź na nowy: Geoportal Iława

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: