Geoportal Lubawa - iławski - Obszary chronione Lubawa - iławski

Obszary chronione Lubawa - iławski

Ochrona przyrody w gminie Lubawa

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Lubawa? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Lubawa, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Lubawa

obszar chronionego krajobrazu
 • Wzgórz Dylewskich: 4767.0 ha
 • Dolina Dolnej Drwęcy: 2933.0 ha
 • Doliny Rzeki Wel: 293.0 ha
park krajobrazowy
 • Welski Park Krajobrazowy - otulina: 4767.0 ha
 • Park Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich: 1131.0 ha
 • Welski Park Krajobrazowy: 1.3 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Dolina Drwęcy: 981.0 ha
 • Ostoja Dylewskie Wzgórza: 529.0 ha
użytek ekologiczny
 • Wałdyki: 17.0 ha
 • Szczepankowo: 2.3 ha
 • Napromek: 0.93 ha
stanowisko dokumentacyjne
 • Losy: 3.1 ha
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
 • Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Jeziora Zwiniarz: 125.0 ha
rezerwat
 • Rzeka Drwęca: 31.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Lubawa

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: