Obszary chronione Jasło

Ochrona przyrody w Jasle

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Jasle? Sprawdź aktualne statystyki dla Jasła, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Jasła

specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Wisłoka z dopływami: 242.0 ha
  • Las Niegłowicki: 28.0 ha
  • Golesz: 7.8 ha
rezerwat
  • Golesz: 0.01 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Jasło

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: