Obszary chronione Jasło - jasielski

Ochrona przyrody w gminie Jasło

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Jasło? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Jasło, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Jasło

park krajobrazowy
  • Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy - otulina: 0.15 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Wisłoka z dopływami: 210.0 ha
  • Łąki nad Młynówką: 45.0 ha
  • Golesz: 40.0 ha
  • Las Niegłowicki: 3.1 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Jasło

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: