Geoportal Kamieńsk - Kamieńsk - Obszary chronione Kamieńsk - Kamieńsk

Obszary chronione Kamieńsk - Kamieńsk

Ochrona przyrody w gminie Kamieńsk

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Kamieńsk? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Kamieńsk, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Kamieńsk

obszar chronionego krajobrazu
  • Doliny Widawki: 2385.0 ha
użytek ekologiczny
  • : 7.3 ha
  • : 2.8 ha
  • : 2.0 ha
  • : 0.19 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Gorzkowice, Ochrona przyrody Gomunice, Ochrona przyrody Dobryszyce
Przejdź na nowy: Geoportal Kamieńsk

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: