Obszary chronione Gorzkowice - piotrkowski

Ochrona przyrody w Gorzkowicach

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Gorzkowicach? Sprawdź aktualne statystyki dla Gorzkowic, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Gorzkowic

obszar chronionego krajobrazu
 • Doliny Widawki: 1.7 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Dąbrowy w Marianku: 73.0 ha
 • Lasy Gorzkowickie: 62.0 ha
 • Łąka w Bęczkowicach: 0.31 ha
użytek ekologiczny
 • : 11.0 ha
 • : 11.0 ha
 • : 6.7 ha
 • : 5.8 ha
 • : 2.8 ha
 • : 2.1 ha
 • : 1.2 ha
 • : 0.9 ha
 • : 0.81 ha
 • : 0.68 ha
 • : 0.59 ha
 • : 0.3 ha
 • : 0.29 ha
 • : 0.17 ha
 • : 0.17 ha
 • : 0.12 ha
 • : 0.11 ha
 • : 0.02 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Gorzkowice

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: